Нарада-семінар керівників служби крові області

25 жовтня 2018 року відбулася нарада-семінар керівників служби крові області, на якій підводилися підсумки роботи служби крові за 9 місяців поточного року, розглядалися основні напрямки її реорганізації у рамках проекту Стратегії розвитку національної системи крові, обговорювалися проблеми організації донорства крові в Запорізькій області, шляхи підвищення безпеки і якості донорської крові.

За підсумками роботи служби крові області протягом 9 місяців поточного року, у порівнянні з підсумками роботи у 2017 році, мають місце ряд питань, які потребують вирішення до кінця 2018 року, а саме: зменшення загальної кількості донацій з відповідним зменшенням об’ємів заготівлі, переробки донорської крові і виготовлених з неї компонентів: еритроцитів, кріопреципітату та стандартних сироваток.

Крім того, у діяльності станцій переливання крові і відділень трансфузіології області досягнуто ряд позитивних результатів:  

  • заклади охорони здоров’я (далі - ЗОЗ) області у повному об’ємі забезпечені компонентами донорської крові;
  • збільшився об’єм еритроцитів, виданих ЗОЗ;
  • всі установи і підрозділи мають запаси компонентів крові на випадок надзвичайних ситуацій;
  • ЗОЗ області забезпечуються виключно карантинізованою плазмою;
  • створено регіональний Реєстр донорів крові, її компонентів та осіб, яким заборонено виконувати донорські функції;
  • на високому рівні залишається організаційно – методична робота.

Трансфузійних реакцій та ускладнень за цей період не зареєстровано, ретроспективних обстежень донорської крові не було.