Нарада щодо порядку проведення автономізації закладів охорони здоров’я області, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу і є комунальною власністю Запорізької обласної ради

Прес-реліз

Дата проведення: 15.01.2019

Початок роботи: 11.00

Місце проведення: м. Запоріжжя,

пр. Соборний, 164, зала 300 ОДА

medreformaСтаном на 01.01.2019 в Запорізькій області створено 48 комунальних некомерційних та комунальних підприємств первинної медичної допомоги та 6 спеціалізованої медичної допомоги. До листопада 2018 року 11 закладів охорони здоров’я області працювали відповідно до угоди з НСЗУ (Національна служба здоров'я України).

 

На кінець року 46 комунальних закладів охорони здоров’я  надання первинної медичної допомоги пройшли процедуру перевірки заяви щодо укладання угоди з НСЗУ.  Після завершення процедури підписання договорів, ці заклади охорони здоров’я будуть отримувати фінансування за надання медичних послуг тільки за договорами з НСЗУ. Принцип “гроші йдуть за пацієнтом” запрацює вусіх комунальних медзакладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри.

06.11.2017 введений в дію Закон України від 06.04.2017р. №2002  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», яким запроваджується автономізація медичних закладів. Закон прийнято з метою впровадження реформи зі зміни фінансування закладів охорони здоров’я, якою передбачено перехід від фінансування ліжко-місця до фінансування медичної послуги для конкретного пацієнта.

      Фінансове забезпечення державних та комунальних закладів охорони здоров’я – бюджетних установ здійснюється відповідно до бюджетного законодавства.

З 1 січні 2018 року було введено в дію положення вищезазначеного Закону України   щодо фінансового забезпечення охорони здоров’я.

Крім того, Закон України від  19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (далі — закон № 2801) доповнено поняттям «послуга з медичного обслуговування населення (медична послуга)» та положеннями, відповідно до яких за організаційно-правовою формою заклади охорони здоров’я комунальної власності можуть утворюватися та функціонувати як комунальні некомерційні підприємства або комунальні установи, а державної власності — як казенні підприємства або державні установи. При цьому забороняється їх приватизація, а також зміна основного виду діяльності з медичного обслуговування населення (медична практика) у зв’язку зі зміною їх організаційно-правової форми.  

  Договори про медичне обслуговування укладаються у межах бюджетних коштів, передбачених на охорону здоров’я на відповідний бюджетний період, на підставі вартості та обсягу послуг з медичного обслуговування, замовником яких є держава або органи місцевого самоврядування. Вартість послуги з медичного обслуговування розраховується з урахуванням структури витрат, необхідних для надання такої послуги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, перелік платних послуг з медичного обслуговування затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075.

Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, порядок укладання таких договорів та типова форма договору затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 391 «Про затвердження вимог до надавачів послуг з медичного обслуговування населення, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» та від 25.04.2018 № 410 «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Заклади охорони здоров’я можуть використовувати для підвищення рівня якості медичного обслуговування населення кошти, отримані від юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законом. Заклади охорони здоров’я встановлюють плату за послуги з медичного обслуговування, що надаються поза договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з головними розпорядниками бюджетних коштів, у порядку, встановленому законом.

Алгоритм перетворення лікарень у підприємства прописаний у Методичних рекомендаціях з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства, які розміщені на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років.

Також, з метою сприяння діяльності закладів охорони здоров’я, при таких закладах можуть утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їх згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші.

Також законом вносяться зміни в Закон України «Про публічні закупівлі», відповідно до яких положення цього нормативного акта не застосовуватимуться до закупівлі послуг за договорами про медичне обслуговування населення.

Кошти, не використані державним чи комунальним закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) протягом бюджетного періоду, не вилучаються та можуть бути використані у подальшому виключно з метою фінансування діяльності державного чи комунального закладу охорони здоров’я, у тому числі для оновлення матеріально-технічної бази, з урахуванням вимог законодавства та установчих документів.

З 1 січня 2018 року набрав чинності Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-УІІІ  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який почав вводитися поетапно   в дію з 1 серпня 2018 року.

З 1 січня 2018 року запроваджено реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  Протягом 2018  року, за рішенням Кабінету Міністрів України  фінансування надання первинної медичної допомоги комунальними закладами охорони здоров’я, що не уклали договори про медичне обслуговування населення з Уповноваженим органом, здійснювалося шляхом надання субвенцій з державного бюджету відповідним місцевим бюджетам. З 01 січня 2019 року усі заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, заключили договори з НСЗУ, будуть фінансуватися лише НСЗУ.

З 1 січня 2020 року реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється відповідно до цього Закону для всіх видів медичної допомоги.