Нарада керівників служби крові області


DSCN907321 лютого 2019 року відбулася нарада-семінар керівників служби крові області, на якій підводилися підсумки роботи служби крові за 2018 рік, розглядалися основні напрямки її реорганізації в світлі проекту Стратегії розвитку національної системи крові, обговорювалися проблеми організації донорства крові в Запорізькій області, шляхи підвищення безпеки і якості донорської крові.

 

В діяльності станцій переливання крові і відділень трансфузіології області досягнуті позитивні результати:

заклади охорони здоров’я (далі-ЗОЗ) області в повному об’ємі забезпечені компонентами донорської крові;

вжито заходів для подальшого підвищення якості та безпеки компонентів донорської крові, а саме: збільшився обсяг лейкофільтрованих еритроцитів, виданих в ЗОЗ для трансфузій; розпочато тестування донорської крові, заготовленої у підрозділах служби крові області,  на трансфузійно-трансмісивні інфекції методом полімеразно-ланцюгової реакції;

всі установи і підрозділи служби крові області мають запаси компонентів крові на випадок надзвичайних ситуацій;

заклади охорони здоров’я області забезпечуються виключно карантинізованою плазмою;

функціонує регіональний Реєстр донорів крові, її компонентів та осіб, яким заборонено виконувати донорські функції;

на високому рівні залишається організаційно-методична робота.

Трансфузійних реакцій та ускладнень за цей період не зареєстровано, ретроспективних обстежень донорської крові не було.

На цей час в службі крові області є питання, які потребують вирішення, а саме: зменшення загальної кількості донацій з відповідним зменшенням об’ємів заготівлі, переробки донорської крові і виготовлених з неї компонентів: еритроцитів, кріопреципітату та стандартних сироваток.