Інформація про виконання бюджетних програм у 2018 році Департаментом охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації

1

  У  2018 році Департаменту  охорони здоров’я підпорядковані 59 установ, у тому числі: 1 лікарня широкого профілю, 36 спеціалізованих медичних закладів, 1 перинатальний центр, 1 санаторій медичної реабілітації, 1 СТМО «Трансфузіологія», до складу якого  входить 4 установи, ТМО «Обласний центр екстреної та швидкої медичної допомоги», до складу якого входить 3 установи, 1 будинок дитини, 1 центр здоров’я, 1 центр медико-соціальної експертизи, 1 центр медичної статистики, 1 патологоанатомічне бюро, 1 бюро судово-медичної експертизи, 1 база спецмедпостачання, 1 центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення закладів і установ охорони здоров’я, 3 установи  освіти, 1 установа культури. 

Загальна сума видатків, передбачених у бюджеті на 2018 рік по галузі охорони здоров’я за загальним фондом – 1 775 084,5  тис. грн., у тому числі за рахунок медичної субвенції – 1 259 399,5 тис. грн., що на  6,2% більше ніж у 2017 році (1 671 846,4 тис. грн.).

В тому числі в 2018 році передбачені субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам у сумі                    7 036,3 тис. грн. ( 2016 рік –            8 221,1 тис. грн.), а саме:

 на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 850,5 тис. грн.    (2017 рік – 853,6 тис. грн.);

на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги – 6 185,8 тис. грн. (2017 рік –          6 208,7 тис. грн.).

Фінансування галузі охорони здоров’я у 2018 році в цілому було здійснено на 96,6% від плану, та складає       1 715 584,335 тис. грн.

Крім того, Державним бюджетом України для Запорізької області була передбачена субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів за Урядовою програмою «Доступні ліки» на 2018 рік у загальній сумі 50 440,0 тис. грн. (2017 рік - 31 495,2 тис. грн.), виконання склало 49 675,514 тис. грн. та на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 29 499,5 тис. грн., виконання склало                              29 467,91 тис. грн.

На 01.01.2019 кредиторська заборгованість відсутня.

В структурі розподілу бюджетних призначень в цілому по області на заробітну плату з нарахуваннями припадає 73, % спрямованих на галузь коштів, медикаменти – 13,5%,  харчування хворих – 2%, оплату енергоносіїв – 5,5% .

Видатки на медикаменти на 2018 рік з урахуванням субвенцій з державного бюджету склали 239 805,8 тис.  грн. (2017 рік - 111 581,5 тис. грн.), тобто в межах 30% від потреби, виходячи із задекларованих гарантій і пільг, стандартів та протоколів обстеження і лікування.

Вартість одного ліжко-дня з медикаментозного забезпечення по обласним закладам охорони здоров’я за 2018 рік склала 78,6 грн.

На придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачено 111,8 тис. грн. (2018 рік – 117,0 тис. грн.).

З 2018 року відповідно до Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» відшкодування вартості препаратів інсуліну тепер відбувається на рівні не вище референтної ціни. Відпуск препаратів інсуліну здійснюється аптеками, перелік яких визначено Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, відповідно до укладених договорів. Безоплатно певний вид і форму випуску препаратів інсуліну можуть отримати категорії хворих на діабет, зазначені у пунктах 1-9 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 239 “Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну”. Тому, медична субвенція в обсязі  29 499,5 тис. грн. розподілена в розрізі місцевих бюджетів у відповідності із Реєстром хворих на цукровий діабет на 01.10.2017.

Протягом року за рахунок розподілу додаткових коштів медичної субвенції на 2018 рік передбачено на відшкодування вартості препаратів інсуліну на суму 11 816,0 тис. грн., за рахунок коштів місцевих бюджетів – 29 237,5 тис. грн. Забезпеченість хворих на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в 2018 році склала 72,4% від потреби.

Крім того, у Запорізькій області з квітня 2017 року розпочато реалізацію  Урядової програми «Доступні ліки».

Державним бюджетом України на 2018 рік (зі змінами) для Запорізької області передбачена субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів за Урядовою програмою «Доступні ліки» в загальній сумі            50 440,0 тис. грн. (2017 рік - 31 495,2 тис. грн.).

Ця субвенція розподілена в розрізі місцевих бюджетів у відповідності до кількості хворих на цукровий діабет ІІ типу, хворих систем кровообігу, хворих на бронхіальну астму.

На цей час 258 аптечних закладів беруть участь у програмі (на 31.12.2017 -  253 аптечних заклади).

Середня вартість рецепта складає 88,0 грн.

В Запорізькій області по галузі «Охорона здоров’я» виконується ряд програм та заходів, кошторис яких на 2018 рік за рахунок коштів обласного бюджету складає 124 099,56 тис. грн. (2017 рік - 102 913,1 тис. грн.), профінансовано в 2018 році – 89 048,895 тис. грн. (2017 рік – 98 429,912 тис. грн.)

Видатки на харчування на 2018 рік затверджено в сумі 540,913 тис. грн. (2017 рік – 38 473,272 тис. грн.).

Вартість ліжко-дня з харчування за 2018 рік складає 36,1 грн.

У 2018 році забезпечено оплату  комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до  тарифів та затверджених  лімітів споживання  в сумі 97 672,590 тис. грн. Виконання склало 95 9047,413 тис. грн. (2017 рік –                    85 963,602 тис. грн.). Кредиторська заборгованість на кінець 2018 року по комунальним видаткам відсутня.

Інші   видатки    передбачені   в   сумі   102 986,54   тис. грн.   (2017 рік –97687,92 тис. грн.),   виконання   склало 102 201,151 тис. грн.та спрямовані на  оплату за канцелярське приладдя, паливо-мастильні матеріали, поточні ремонти медичної та іншої техніки та приміщень, послуг зв’язку, закупівлю м’якого та твердого інвентарю, вартістю до 6 000 грн., в тому числі цільові видатки на паливно – мастильні матеріали для станцій і відділень швидкої медичної допомоги в та цільові видатки на оплату за технічне обслуговування та ремонт автомобілів швидкої медичної допомоги, трансферти населенню та ін.

 За 2018 рік закладами охорони здоров’я отримано позабюджетних коштів на загальну суму 165 620,8 тис.грн. (2017 рік – 125 917,5 тис. грн.), що складає 9,3 % до бюджетного фінансування.

На реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей» (спецфонд ДБУ) – виділено 69 437,872 тис. грн. (2017 рік - 31 104 705,4 тис. грн.), профінансовано на 01.01.2019 – 25 326,138 тис. грн., виконання склало – 25 326,138 тис. грн.

Бюджет розвитку обласного бюджету по галузі охорони здоров’я у 2018 році склав 156 175,195 тис. грн.

На придбання медичного, технологічного обладнання і оргтехніки передбачено 143 140,768 тис. грн. у т.ч. із обласного бюджету виділено  63 390,187 тис. грн., та розподілено залишків медичної субвенції                       79 750,581 тис. грн. Закуплено обладнання на загальну суму 125 599,128 тис. грн. що складає 87,8 %.

На проведення будівництва, капітальних ремонтів та виготовлення проектно-кошторисної документації обласним закладам та установам охорони здоров’я на 2018 рік виділено 13 034,427 тис. грн.,   профінансовано   за   поточний рік 10 796,413 тис. грн.

Більш детальна інформація розміщена за посиланням:

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА