Застосування Міжнародної класифікації функціонування змінює систему надання реабілітаційної допомоги в Україні

moz.newЗабезпечення ефективної, активної та доказової реабілітації – один із пріоритетів держави та її головний обовʼязок перед українцями, які зазнали травм внаслідок війни.

Для цього уся система реабілітаційної допомоги в Україні сьогодні перебуває на етапі реформування. 

Одна зі складових цієї реформи – цифровізація реабілітаційного процесу в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) на принципах Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоровʼя (МКФ).

Чому використання МКФ важливе та що це змінює для пацієнтів та фахівців з реабілітації – пояснює МОЗ.

Людина – в центрі процесу реабілітації

Застосування МКФ докорінно змінює систему надання реабілітаційної допомоги в Україні, адже передусім ставить у центрі уваги не захворювання, не діагноз – а людину та її шлях до відновлення.

Так, пацієнт є ключовим учасником своєї реабілітації, на противагу застарілій пасивній участі в реабілітаційному процесі. Саме пацієнт спільно з фахівцями реабілітації встановлює цілі реабілітації, які є важливими саме для нього, та узгоджує власний індивідуальний реабілітаційний план.

Поєднання медичної, соціальної та психологічної складової реабілітації 

Класифікація МКФ базується на «біопсихосоціальному» підході, а отже, враховує як клінічну, так і соціальну та психологічну складову здоровʼя людини. 

Це дозволяє дбати не лише про відновлення фізичного та психологічного самопочуття людини, але й ставити за мету повноцінне повернення її до суспільного життя, збереження її права на роботу і соціальні контакти.

Адже, повернувши пацієнтові спроможність до активності, ми також повинні допомогти йому набути нові уміння і навички до активного життя після зміни його фізичного стану, ба більше – допомогти йому інтегрувати ці навички у його повсякденне життя.

Надалі біопсихосоціальний підхід дозволить покращити якість надання всього спектру послуг, необхідних людині та її сім’ї, а також дозволить створювати цифрові інструменти для взаємодії між медичною, соціальною, освітньою сферами, сферою зайнятості, підтримки зайнятості та ін.

Залучення мультидисциплінарної реабілітаційної команди

Ще однією з переваг впровадження МКФ є координація між фахівцями мультидисциплінарної реабілітаційної команди та спілкування «єдиною мовою реабілітації та функціонування». 

МКФ створює передумови для успішної командної роботи, в якій кожен її член – від лікаря фізичної та реабілітаційної медицини до ерготерапевта чи терапевта мови та мовлення – розуміє та враховує завдання іншого фахівця як рівно важливі та працює на досягнення спільного результату. 

Тож нагадаємо, що на навчальній платформі Академії НСЗУ вже доступний до вивчення перший онлайн-курс для фахівців з реабілітації «Базові засади застосування Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)»

Впровадження реабілітаційного функціонала в ЕСОЗ і розробка навчальних онлайн-курсів відбуваються в рамках проєкту «Реабілітація травм війни в Україні», який впроваджується за підтримки Швейцарії, Європейського Союзу та Nova Ukraine.

 

Пресцентр МОЗ України