Школи здоров’я активно працюють у закладах охорони здоров’я області

shkola zdor

За ініціативою Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації в усіх закладах охорони здоров'я впроваджуються та активно функціонують Школи здоров'я. Наразі у 219 з 282 амбулаторій закладів ПМСД області вже створені та активно функціонують кабінети Шкіл здоров'я.

Інформаційно-профілактична та освітня робота, пропагування

і формування серед населення здорового способу життя, впровадження ефективної, доступної та якісної медико-санітарної допомоги у закладах первинної ланки, індивідуальна консультативна та навчальна робота з особами, які мають фактори ризику захворювань, формування мотивації та підвищення знань і умінь з оздоровлення поведінкових звичок, сприяння в організації та проведенні серед населення масових заходів щодо виявлення на ранніх стадіях захворювань та факторів ризику їх розвитку (анкетування, скринінг-обстеження) - далеко не повний перелік напрямів роботи Шкіл здоров'я. Завдяки реалізації субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Запорізькій області» в рамках спільного проекту МОЗ України зі Світовим банком «Поліпшення здоров'я на службі у людей» спеціалістами розроблена інформаційна друкована продукція щодо профілактики хвороб системи кровообігу та здорового способу життя. Всі заходи спрямовуються на підвищення рівня знань, поінформованості і практичних навиків населення області щодо профілактики захворювань та підвищення якості життя, збереження гарного самопочуття. Актуальність Шкіл здоров'я надзвичайно велика. Вони стають помічниками для населення у формуванні здорового способу, що сприятиме зниженню захворюваності та смертності.

Наразі у Школах здоров'я проведено більш ніж 13 000 занять, загальна кількість осіб, які взяли участь у навчанні - близько 6 000.

Довідково: Школа здоров'я створюється на базі відділення (кабінету) профілактики амбулаторно-поліклінічних підрозділів закладів охорони здоров'я для проведення навчальних програм серед населення, з метою підвищення ефективності первинної та вторинної профілактики захворювань серед населення.

Заняття в Школах здоров'я проводять лікарі первинної ланки (дільничні терапевти, лікарі загальної (сімейної) практики, дільничні педіатри), кардіологи, неврологи; при необхідності можуть залучатися лікарі інших спеціальностей з урахуванням тематики занять. До організації та проведення занять у Школі здоров'я активно залучається середній медичний персонал, у тому числі працівники фельдшерсько-акушерських пунктів (медичні сестри, фельдшери).

Заняття в Школах здоров'я проводяться відповідно до графіку та Типової програми, які щоквартально затверджуються головним лікарем закладу охорони здоров'я. Програма навчання складається з циклу тривалістю по 45 - 90 хвилин кожне, з загальною чисельністю циклів 7-8 занять.

Кожне заняття проводиться із застосуванням інформаційного матеріалу та активних форм навчання, спрямованих на розвиток умінь і практичних навичок у пацієнтів. У структурі занять теоретична частина має займати не більше 30%, практична частина - не менше 50%, обговорення та Індивідуальні консультації - близько 20% часу занять.