7 квітня – Всесвітній день здоров'я

Головна цінність суспільства – життя і здоров’я людини. Здоров’я – це те, без чого людина не може бути щасливою. Його можна зберегти та зміцнити шляхом цілеспрямованої напруженої праці над собою і завдяки набутим певним знанням. Існують різні визначення здоров’я, підходи до його збереження та зміцнення. По визначенню ВООЗ «здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних вад».

Найбільш ефективними підходами у попередженні неінфекційних захворювань є прості заходи, яких кожна людина свідомо та самостійно може дотримуватися сама: здорове харчування, фізична активність та відмова від шкідливих звичок. Але постає питання: де і як можна отримати інформацію щодо збереження власного здоров’я? І саме на цьому етапі свій внесок у збереження здоров'я населення може внести система охорони здоров'я через відповідні профілактичні програми, одна з яких - створення мережі «Шкіл здоров’я» в первинній ланці.

Школа здоров'я – це певний простір людини, в якому вона впродовж визначеного часу отримує знання та навички з організації життя, самоконтролю, збереження та покращення власного здоров’я, враховуючи соціально-економічні, екологічні та інші індивідуальні особливості. Здоровий спосіб життя є однією з найвагоміших умов та чинників у формуванні, збереженні і зміцненні здоров'я людини навіть у складних екологічних і соціально-економічних умовах, забезпечує її високу працездатність, добре самопочуття, ефективну адаптацію до змін довкілля.

Зниження факторів ризику неінфекційних захворювань, які піддаються зміні за рахунок створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я, підвищення пріоритету профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань є головними задачами шкіл здоров'я.

    Якщо Вам не байдуже своє здоров'я – зверніться до свого сімейного лікаря!

КУ «Запорізький обласний центр здоров'я» ЗОР