Паспорти бюджетної програми Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації на 2023 рік

0711101 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
0711102 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
0711120 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
0712040 Санаторно-курортна допомога населенню
0712050 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
0712060 Створення банків крові та її компонентів
0712070 Екстрена та швидка медична допомога населенню
0712130 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
0712151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
0717366 Реалізація проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України
0717384 Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку

Звіт з виконання паспортів за 2023 рік