Про дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики в закладах охорони здоров’я області при призначенні керівників медичних закладів

 

Згідно зі статтею 8 Закону України від 01.06.2000 №1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (зі змінами) Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності Ліцензійних умов, при порушені яких передбачена відповідальність, згідно чинного законодавства.

В ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України 02 лютого 2011 року № 49 (зі змінами, у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2012 року № 981), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року №2131/22443 в розділі II «Організаційні вимоги» (п.2.7.г) зазначено, що необхідно: «призначати на посаду керівника закладу охорони здоров’я особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам».

Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів) затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78«Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України.

В кваліфікаційних вимогах керівника обласного закладу зазначено, що він повинен мати: «повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломну спеціалізацію за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вищу кваліфікаційну категорію за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю для головного лікаря обласної лікарні - не менше 10 років, та за фахом "Організація і управління охороною здоров'я" - не менше 8 років; для головного лікаря центральної міської та центральної районної лікарень - відповідно не менше 7 та 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня».

"Ліцензування медичної практики"

 Увага! Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" набере чинності 28.06.2015

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/222-19/page