Особливості навчання лікарів-інтернів за спеціальностями «Епідеміологія» та «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія»

moz.newОдними з пріоритетних лікарських спеціальностей для галузі охорони здоров’я є «Епідеміологія» та «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія». Адже наявність достатньої кількості добре навчених лікарів за цими напрямами є одним з ключових чинників забезпечення ефективної профілактики і діагностики захворювань, біологічної безпеки, санітарного та епідемічного добробуту населення.

 Тож протягом 2022-2023 років Міністерство охорони здоровʼя України проводило комплекс профорієнтаційних заходів для випускників закладів вищої освіти (далі – ЗВО), де здійснюють підготовку у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», щодо ознайомлення з перспективами вступу на ці спеціальності. 

Серед переваг: 

  • працевлаштування на посаду лікаря-інтерна з відповідним посадовим окладом, а після завершення інтернатури – гарантоване працевлаштування на відповідну лікарську посаду у комунальних закладах охорони здоров’я, центрах контролю і профілактики хвороб МОЗ України, ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
  • можливість продовжити навчання в спеціалізованій програмі підготовки з польової епідеміології та інших навчальних програмах, в тому числі за кордоном, вступати в аспірантуру, здійснювати безперервний професійний розвиток, здобувати вторинні лікарські спеціалізації медико-профілактичного та медико-лабораторного профілів;
  • отримання знань та навичок роботи з даними, статистичного аналізу, проведення досліджень;
  • можливість надалі працювати на посадах лікарів-епідеміологів, в тому числі таких, які займаються питаннями профілактики інфекцій та інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я, а у випадку проходження інтернатури за спеціальністю «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» – на посадах лікарів-лаборантів, лікарів-вірусологів, лікарів-бактеріологів;
  • можливість розвивати кар’єру в сфері громадського здоров’я.

Вступити на спеціальність «Епідеміологія» можуть випускники ЗВО ступеня магістра за спеціальностями 222 «Медицина», 228 «Педіатрія». 

Тривалість підготовки за цим фахом становить рік. За умови успішної атестації інтерну присвоюється звання «лікар-спеціаліст» за спеціальністю «Епідеміологія».

Вступити на спеціальність «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» можуть випускники ЗВО ступеня магістра за спеціальностями 222 «Медицина», 224 «Технології медичної діагностики та лікування». 

Тривалість підготовки за цим фахом становить півтора року. За умови успішної атестації інтерну присвоюється звання «лікар-лаборант» за спеціальністю «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» (спеціалізації «Клінічна лабораторна діагностика» та «Мікробіологія і вірусологія»).

Зазначимо, що підготовка майбутніх лікарів-епідеміологів та лікарів-лаборантів здійснюється за навчальними програмами, розробленими ЗВО на основі примірних програм підготовки в інтернатурі за спеціальностями «Епідеміологія», «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія». 

Особливістю цих програм є те, що вони розроблялися на основі європейських вимог та компетентнісного підходу. Саме це забезпечуватиме якісну підготовку лікарів-інтернів відповідно до сучасних європейських тенденцій розвитку охорони здоров’я.

 

Пресцентр МОЗ України