Паспорти бюджетної програми Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації на 2018 рік

КПКВКМБ

Назва

0711120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

0711140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

0712010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0712030

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

0712040

Санаторно-курортна допомога населенню

0712050

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

0712060

Створення банків крові та її компонентів

0712070

Екстрена та швидка медична допомога населенню

0712120

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я

0712130

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

0712151

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

0712152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

0714030

Забезпечення діяльності бібліотек

0717361

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку